Pneumatikët

Pneumatikët

Pakoja Pneumatikët (PNEUMATCIS) ju ofron udhëzime hap pas hapi për t’i lidhur në mënyrë efektive parimet pneumatike përmes një sërë veprimesh praktike dhe diskutimeve në klasë. Materialet e nxënësve përdorin udhëzime, pyetje hulumtuese për të siguruar zhvillim dhe kuptim shkencor. Gjatë eksplorimit të botës së pneumatikës nxënësit me ndihmën e kurrikulës përkatëse udhëhiqen me sukses në botën e pneumatikës.