Edukojmë mendjet, zemrat dhe duart!

Për ne

Shkencë | Teknologji | Inxhinieri | Matematikë

Programet & Metodologjia

Kritik & Inovativ | Dashuri & Përkushtim | Punë & Shkathtësi

Frymëzimi i nxënësve për mësim gjatë gjithë jetës

Ndërtimi i aftësive për çdo sfidë,
edhe për atë që nuk mund ta përfytyrojnë akoma

PSE STEMLab?

STEMLab lindi nga nevoja për qasje të re në how to start off a plant research paper konceptimin e edukimit dhe arsimimit.

Rrjedhat e botës bashkëkohore shkojnë përtej formave tradicionale të edukimit dhe arsimimit, duke kërkuar mësim kreativ, praktik, thelbësor dhe inovativ.

Vizioni për transformim të përgjithshëm dhe zhvillim të qëndrueshëm shoqëror, mbështetet në forcimin e kapaciteteve në STEM profilet dhe në kultivmin e shkathtësive të buta që në moshën e hershme.

STEMLab duke aplikuar programet më të avancuara të kohës dhe në mbështetje të profesionistëve të dëshmuar, ndërton best term paper writing service një bazë të shëndoshë për edukim që zgjatë gjatë gjithë jetës.

"Fëmijët tanë banojnë në një botë të paparashikushme që është në pritje gjithnjë në ndryshim.
Nëse nuk mund të parashikojmë të ardhmen, ne duhet të jemi gati për ndërtuar atë."
Esben S. Joergensen

Kurset

Përshkrimi | Struktura | Realizimi

Klasa 1-2, 90 min, 1 herë/javë

Klasa 3-5, 120 min, 1 herë/javë

Klasa 2-3, 90 min, 1 herë/javë

Klasa 6-9, 150 min, 1 herë/javë

Klasa 6-9, 180 min, 1 herë/javë

Klasa 6-9, 150 min, 1 herë/javë

Klasa 6-9, 180 min, 1 herë/javë

Klasa 6-9, 150 min, 1 herë/javë

Kontakto

* Plotësoni të gjitha fushat

Adresa: Rr. B. Milladinovi 91, 1200 Tetovë               (Përballë Gjimnazit të Tetovës)

Even individuals with the best intentions definition may be unaware that they exhibit cultural bias